മധുരം


317206_656_700_0_0_0_0
കടൽ കരയിൽ നിൽകുകയായിരുന്നു
കാലിൽ നുരയുന്ന കടലിനും-
കണ്ണിൽ പതയുന്ന നീരിനും
ഒരു രുചിയെന്നറിഞ്ഞ മാത്ര..
കരയെ വെടിഞ്ഞു കടലിനെ പ്രാപിച്ചു
ഓളങ്ങളിൽ ആറാടുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞ
കണ്ണീരിനു മധുരമയിരുന്നു

Advertisements

4 Comments (+add yours?)

 1. thanayan
  Mar 17, 2013 @ 11:23:27

  Hey, u have uploaded this before right???

  Reply

 2. jain
  Mar 19, 2013 @ 13:39:33

  great…………..

  Reply

 3. Anonymous
  Oct 21, 2013 @ 13:38:13

  kalipp

  Reply

 4. Sujith
  Jan 17, 2014 @ 12:42:24

  nice

  Reply

മറുപടി നല്കൂ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s